ติดต่อเรา

[pl_row pagelayer-id=”3nb3568″ stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_type=”image” ele_bg_img=”5″ ele_bg_attachment=”scroll” ele_bg_posx=”center” ele_bg_posy=”center” ele_bg_repeat=”no-repeat” ele_bg_size=”cover” ele_padding=”150px,0px,150px,0px” overlay_type=”color” overlay_transperancy=”0.7″ overlay_color=”#000000ff”]
[pl_col pagelayer-id=”ebi5068″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_heading pagelayer-id=”x7u9254″ heading_state=”normal” color=”#ffffffff” heading_typo=”Muli,75,,400,,,Solid,,,,” heading_typo_mobile=”,50,,,,,Solid,,,,” animation=”fadeInDown” animation_delay=”600″]

Contact Us[/pl_heading]
[pl_divider pagelayer-id=”im84712″ divider_style=”solid” divider_color=”#6200eaff” divider_weight=”3″ divider_widht=”10″ divider_gap=”10″ divider_alignment=”left” divider_widht_tablet=”10″ divider_widht_mobile=”20″]
[/pl_divider]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”gv78594″ stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_padding=”60px,0px,0px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”q2n1685″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”2″]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”em76355″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”8″]
[pl_heading pagelayer-id=”oeq9074″ heading_state=”normal” color=”#111111″ align=”center” heading_typo=”Muli,40,,,,,Solid,,,,” heading_typo_mobile=”,40,,,,,Solid,,,,” animation=”fadeInDown” animation_delay=”600″]

Get In Touch[/pl_heading]
[pl_divider pagelayer-id=”avu4760″ divider_style=”solid” divider_color=”#6200eaff” divider_weight=”3″ divider_widht=”14″ divider_gap=”10″ divider_alignment=”center” divider_widht_tablet=”10″ divider_widht_mobile=”20″]
[/pl_divider]
[pl_contact pagelayer-id=”e6m9677″ form=”contact-form” name=”Contact Form” form_position=”center” space_label=”,,10,” input_state=”normal” input_padding=”10,10″ radio_padding=”10,10″ field_hover_delay=”400″ submit=”Send Message” type=”pagelayer-btn-custom” size=”pagelayer-btn-custom” btn_hover_delay=”400″ icon_position=”pagelayer-btn-icon-left” icon_spacing=”5″ con_post_id=”8838″ placeholder_typo=”Noto Sans,14,,500,,,Solid,,,,” btn_bg_color=”#0986c000″ btn_color=”#6200eaff” btn_custom_size=”10,20″ btn_border_type=”solid” btn_border_color=”#6200eaff” btn_border_width=”1,1,1,1″ btn_border_radius=”0,0,0,0″ btn_hover=”hover” btn_bg_color_hover=”#6200eaff” btn_color_hover=”#ffffffff” btn_typo=”Muli,14,,600,,,Solid,,,,” field_state=”focus” field_border_type_focus=”solid” field_border_color_focus=”#6200eaff” field_border_width_focus=”1,1,1,1″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″]
[pl_contact_item pagelayer-id=”3481697″ label_name=”Name” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”name” field_width=”45″ space_between=”0,10,10,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”t6g9251″ label_name=”Email” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”name” field_width=”45″ space_between=”0,0,10,10″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”weq6277″ label_name=”Subject” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”name” field_width=”90″ space_between=”0,0,10,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block”]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”rb26658″ label_name=”Message” field_type=”textarea” values=”One
Two” field_name=”name” field_width=”90″ space_between=”0,0,10,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block” textarea_rows=”6″]
[/pl_contact_item]
[/pl_contact]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”olg1553″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”2″]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”ltt7692″ stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_margin=”60px,0px,0px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”z2z9923″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”4″ animation=”fadeInLeft” animation_delay=”600″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”2xb6020″ service_icon=”fas fa-map-marker-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”16″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”30″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”Address” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”10,0,10,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Muli,24,,600,,,Solid,,,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#6200eaff” service_icon_shape_type=”circle”]

[/pl_iconbox]
[pl_address pagelayer-id=”fg11653″ icon=”” align=”center” ele_css=”{{element}} .pagelayer-address{text-align:center;}” typography=”Noto Sans,14,,500,,,Solid,1.4,,,” ele_margin=”-10px,0px,0px,0px”]
[/pl_address]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”gj69496″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”4″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”8em4489″ service_icon=”fas fa-mobile-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”16″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”30″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”Phone” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”10,0,10,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Muli,24,,600,,,Solid,,,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#6200eaff” service_icon_shape_type=”circle” ele_margin_tablet=”20px,0px,0px,0px” ele_margin_mobile=”20px,0px,0px,0px”]

[/pl_iconbox]
[pl_phone pagelayer-id=”kuy1317″ icon=”” align=”center” typography=”Noto Sans,14,,500,,,Solid,,,,” ele_margin=”-5px,0px,0px,0px”]
[/pl_phone]
[/pl_col]
[pl_col pagelayer-id=”l2v2993″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”4″ animation=”fadeInRight” animation_delay=”600″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”13g4847″ service_icon=”fas fa-envelope” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”stacked” service_icon_padding=”16″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#ffffffff” service_icon_font_size=”30″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”Email” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”10,0,10,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#000000ff” service_heading_typo=”Muli,24,,600,,,Solid,,,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_background_color=”#6200eaff” service_icon_shape_type=”circle” ele_margin_tablet=”20px,0px,0px,0px” ele_margin_mobile=”20px,0px,0px,0px”]

[/pl_iconbox]
[pl_email pagelayer-id=”wiq5312″ icon=”” align=”center” typography=”Noto Sans,14,,500,,,Solid,,,,” ele_margin=”-5px,0px,0px,0px”]
[/pl_email]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”s7f7225″ stretch=”full” col_gap=”0″ width_content=”full” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_margin=”60px,0px,0px,0px” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″]
[pl_col pagelayer-id=”8hn8565″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_google_maps pagelayer-id=”xt81219″ zoom=”10″ height=”450″]

New York, New York, USA[/pl_google_maps]
[/pl_col]
[/pl_row]